Foto evento “Infinita Eresia” – Bari Racconta Pasolini